Chemie

Přípravky na ochranu rostlin – postřiky

Fungicidy – přípravky na ochranu rostlin proti houbovým chorobám, plísním a padlí

Herbicidy – přípravky proti plevelům, totální a selektivní

Insekticidy – Ochrana rostlin před škůdci (mandelinka bramborová, mšice, molice, svilušky, červci, třásněnky apod.)

Rodenticidy – přípravky k hubení myší, potkanů, hryzců, krys, hrabošů a krtků