Hnojiva

 • pevná
 • krystalická
 • kapalná
 • organo-minerální
 • minerální
 • tyčinková
 • dlouhodobě působící
 • trávníková
 • podzimní

Ceník hnojiv 2022

Název Cena s DPH Cena za pytel 25Kg
NPK 10-10-10-13S 1800,- / q
NPK 9-14-14 1.900,- / q
NPK 15-5-5+14S+2Mg 2200,- / q
CERERIT 2200,- / q
FOSMAG 1700,- / q
MOČOVINA 2300,- / q
DRASELNÁ SŮL 60% 2000,- / q
SÍRAN DRASELNÝ 2.500,- / q
SÍRAN AMONNÝ 1700,- / q
LEDEK VÁPENATÝ 1700,-/ q
Entec perfect 2200,-/q
Hořká sůl 2100,-/q
Dusíkaté vápno 3200,-/q

Ceník biostimulátorů, botanických extraktů a hnojiv
Atlántica Agrícola a ICAS pro r. 2018

Přípravek Balení Cena za jednotku
Black pearl 900 kg
25 kg
AMINOCAT 30 1 l
5 l
25 l
FITOMARE 5 l
FLORONE 0,5 l
5 l
25 l
RAYKAT START 0,5 l
5 l
25 l
RAZORMIN 0,5 l
5 l
ATLANTE 0,5 l
5 l
25 l
ATLANTE Cu-Prolina 1 l
5 l
ATLANTE Plus 1 l
5 l
ATLANTE Zn 5 l
FOLICAT Ca 1 l
5 l
TRON pH 5 l
KELIK K 1 l
5 l
KELIK K-Si 1 l
5 l
KELKAT Fe EDDHA 4,8% 1 kg
5 kg
Microcat Ca-B 5 l
Microcat B-Mo 5 l
25 l
Microcat Zn-Mn 5 l
Vodoruzpustná hnojiva
0-16-34 SOLUCAT 25 kg 65Kč
0-19-37 SOLUCAT 25 kg 67Kč
0-40-28 SOLUCAT 25 kg 89Kč
18-18-18 + micro SOLUCAT 25 kg 59Kč
Přípravek Balení Cena za jednotku Poznámka
Microcat BAL 1 l 1900Kč Extrakt z Cynnammon
fungicid, insekticid
5 l viagra cost per pill 1800Kč
Microcat FLIC 1 l 1500Kč Extrakt z Quassia amara
insekticid
5 l 1400Kč
Microcat TEN 1 l 2000Kč Extrakt Mimosa tenuiflora
fungicid
5 l 1900Kč
Microcat Gold 1 l 1300Kč Extrakt Tagetes
a mořských řas
nematocid
5 l 1200Kč
20 l 1100Kč
Biostimulátory fi. ICAS (Itálie)
Hunter SW 1 l 620Kč
Red Block SW 5 l 570Kč
Blocks 1 l 970Kč
Boundary SW 1 l 1200Kč insekticid

Dusíkaté vápno PERLKA® se získává ze tří surovin
vápno, uhlí a atmosférického dusíku. Z vápence se ve
vápence nejprve vyrobí pálené vápno.
Směs páleného vápna a uhlí se přivádí do šachtové
pece, kde elektrická energie vytváří teploty 2500°C
za vzniku karbidu vápenatého.
Karbid je čerpán z pecí a nechává se vychladnout.
Vychlazené pevné částice se následně rozemelou na
prášek. Plynný dusík je příjmán ze vzduchu při

teplotě -183°C. Dusík je vháněn do rrotačních pecí
společně s prachem karbidu a s teplem reaguje
přibližně při 1100°C na kyanamid vápenatý.
Kyanamid vápenatý se jemně mele a poté granuluje
na hnojivo PERLKA®.
Dusíkaté vápno PERLKA® je víc než jen dusíkaté
hnojivo
Vzhledem k tomu, že PERLKA® má jedinečné vlastnosti,
musí se dodržovat následující pokyny, tak aby bylo
využito všech výhod bez poškození plodin:Odložení výsevu nebo výsadby (čakací doba)
Když je PERLKA® aplikována před výsevem nebo
výsadbou je třeba počkat až do fáze kdy je dusíkaté
vápno plně převedeno na amonný dusík. Tato přeměna
probíhá pouze, za dostatečné původní vlhkosti a to
mělkým zapravením do půdyAplikační pravidlo
2 – 3 dny při 100kg PERLKA®/ ha
Například, pokud používáte 400 kg dusíkatého vápna
PERLKA®/ ha pak by měla být čekací doba 8 – 12 dnů.
Pokud si nejste jisti, proveďte řeřicový test!
Vyjímky
Pokud použijete 250 kg PERLKA®/ ha pro řepku ozimou
nebo 200 – 300 kg PERLKA®/ ha pro obiloviny, můžete
vysévat ihned po aplikaci.

Přihnojení
Dusíkaté vápno PERLKA® lze u některých plodin použit
i k přihnojení během vegetace. To závisí na růstové a
vývojové fázi rostlin, a liší plodina od plodiny. Další

informace naleznete na www.perlka.com. U přihnojení
během vegetace u polních plodin platí základní
doporučení. Povrch listu musí být suchý, ale půda by
měla být vlhká, aby se hnojivo mohlo rozložit.Rozmetání.
Rovnoměrná aplikace přináší nejlepší efekt.
dusíkaté vápno PERLKA® lze aplikovat veškerými typy
rozmetadel minerálních hnojiv.Při aplikaci je třeba
dát pozor aby nebyly zasaženy plodiny na sousedních
pozemcích.Dusíkaté vápno PERLKA® je uváděno do oběhu jako
hnojivo EU a je zařezeno do kategorie typového hnojiva
dusíkaté hnojivo obsahující kyanamid vápenatý. Obsahuje
19,8% celkového dusíku z toho 1,8% v nitrátové formě.
Kromě toho obsahuje 50% CaO.Toto jsou obecná doporučení, která je nutné doplnit o
národní legislativní požadavky, jako je správná zemědělská
praxe, nitrátová směrnice atd.

Tajemství dlouhodobého efektu:

PERLKA® dusíkaté vápno se vyznačuje
rovnoměrným a dlouhotrvajícím
uvolňováním. Na rozdíl od jiných dusíkatých
hnojiv zůstává dusík ve stabilní amonné formě
po dobu nejméně 6 až 8 týdnů.
To umožňuje, aby rostliny  čerpaly amonný
dusík více než dusík nitrátový.

Výhody:

 • zdravý a vyvážený růst
 • silnější růst kořenů
 • nižší hladina dusičnanů v rostlině
 • snížené riziko vyplavení

Dusíkaté vápno PERLKA® zastavuje okyselování půd

Většina dusíkatých hnojiv způsobuje
okyselování půd, což vede ke zvýšené potřebě
vápnění, kterým je nutné kompenzovat
negativní účinky hnojení na změnu pH a
půdní struktury.
Aplikací dusíkatého vápna PERLKA® dáváme
do půdy více vodorozpustného vápníku, který
je důležitý pro zdravý růst rostlin.
Vápník je důležitou součástí rotlinných tkání
zvyšujících odolnost a trvanlivost rostlin.

Dusíkaté vápno se rozkládá v půdě v několika fázích,
které jsou rozhodující pro účinnost hnojiva. Vlhkostí
půdy je hnojivo PERLKA® rozloženo na hydroxid
vápenatý a kyanamidový dusík.Mikroorganismy rozloží kyanamidový dusík na
močovinu a dále na amonný iont. Čím teplejší je půda,
tím rychleji se rozkládá.

Malá část kyanamidu dusíku se převádí přes
dikyandiamid na močovinu. Dikyandiamid inhibuje
bakterie v půde, které rozkládají dusík z amonných
iontů na dusčnan. Přeměna kyanamidu vápenatého
na amoný iont je pozvolná, což snižuje ztráty dusíku
vyplavováním.

V závislosti na množství použitého hnojiva, vlhkosti
půdy a teplotě bude tento proces trvat jeden až dva

týdny, dokud se kyanamid zcela nerozloží. Pro mnohé
kultury se jedná o tzv.“čekací dobu“, která má být
zachována mezi použitím PERLKA® a výsevem nebo
výsadbou.Struktura vápno uhlíkatých granuli hnojiva může být v
půdě patrná po dobu několika týdnů po aplikaci.
Účinky dusíkatého vápna PERLKA® lze rozdělit na základní jako hnojivo (zobrazeno oranžově v grafice) a jeho vedlejší účinky (znázoněno zelené). Během krátké kyanamidového fáze dusíkatého vápna, pokud je správně použito, může výrazně snížit klíření plevelů,snížit výskyt hub, parazitů, slimáků a drátovců.
Ještě důležitější je efekt dusíkatého vápna na podporu populaci užitečných půdních baterií, což zvyšuje biologickou aktivitu půdy!